کنترل دما

این دستگاه جهت کنترل دمای داخل سیلو استفاده می‌شود

سیستم کنترل دما دارای تعدادی کابل می‌ باشد که در هر کابل به نسبت حجم سیلو دارای سنسور های حساس به دما می‌باشد که داخل سیلو نصب می‌گردد؛ این دستگاه جهت کنترل دمای داخل سیلو استفاده می‌شود.

با توجه به نوع محصول، قطر سیلو و ارتفاع سیلو، تعداد کابل و سنسور مورد نیاز انتخاب می‌گردد.

از طریق صفحه نمایش کنترل پنل، همه گزارش‌های درجه حرارت و داده‌ ها به تعداد سیلو، بالابر‌ها شماره خط سنسور، موقعیت و درجه حرارت، می توان به راحتی اطلاعات را بر روی صفحه نمایش دریافت کرد.

×