چاله تخلیه

چاله تخلیه

در واقع نقطه اولیه دریافت غلات از چاله تخلیه انجام می‌گیرد

چاله تخلیه غلات را به بالابر اولیه (درصورت نیاز به پیش بوجاری) انتقال می‌دهد. جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار بر روی چاله تخلیه سیستم غبارگیر نصب می‌گردد.

ابعاد چاله تخلیه بسته به میزان دریافت تناژ بالابر و یا محدودیت عمق (مناطقی که دارای آب های سطحی می‌باشند) مشخص می‌گردد. همچنین قابلیت تقسیم به یک الی چهار قسمت می باشد که در صورت نیاز می توان در هر کدام از آنها محصول متفاوتی تخلیه گردد. معمولاً بر روی چاله تخلیه پوشش احداث می‌گردد. سازه پوشش روی چاله تخلیه به سفارش مشتری (کامیون رو یا عادی) انتخاب می‌گردد.

میزان حجم مفید چاله تخلیه به بالابردن ظرفیت بالابر کمک شایانی می‌کند.

×