پیچ ها

پیچ ها

کیفیت پیچ‌ ها گالوانیزه یا داکرومات می باشد که دارای تست ضد اسید هستند

پیچ های مخصوص سیلوهای کف صاف 8/8 و 9/10 داکرومات هستند. واشر ها به عنوان تضمین آب‌ بندی استفاده می‌ شوند و کیفیت پیچ‌ ها گالوانیزه یا داکرومات می باشد که دارای تست ضد اسید هستند.

تمامی پیچ و مهره‌ ها با توجه به حساسیت بالا به سفارش این شرکت ساخته شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

×