نردبان بدنه داخلی و خارجی

نردبان بدنه داخلی و خارجی

جهت دسترسی به نقاط مختلف سیلو از نردبان سیلو استفاده می‌گردد

جهت تسهیل در بالا رفتن از سیلو غلات در مواقع ضروری، بازدید داخل سیلو، دسترسی به نقاط مختلف سیلو جهت تعمیرات، از نردبان سیلو استفاده می‌ گردد. نردبان‌ های سیلو گالوانیزه می‌ باشند و با توجه به ارتفاع نردبان و حفظ امنیت اپراتور از حفاظ نردبان استفاده می گردد.

 

×