موم آب بندی

در محل اتصال ورق به صورت سه لایه در هنگام نصب استفاده می‌گردد

از موم آب بندی بین ورق‌ها جهت اطمینان از آب‌بندی بهینه و عدم ورود آب برف و باران به داخل سیلو استفاده می گردد.

×