فنداسیون سیلو

فنداسیون سیلو

طراحی فنداسیون رابطه مستقیم با میزان مقاومت یا مکانیک خاک منطقه دارد

به منظور استحکام سیلوها و همچنین جلوگیری از خطرات و نیروهای طبیعی استفاده از فنداسیون سیلو ضروری است. فنداسیون سیلو فضاهای ناشی از نشست زمین، رانش و یا زلزله را خنثی می‌کند.

طراحی فنداسیون رابطه مستقیم با میزان مقاومت یا مکانیک خاک منطقه دارد. برای احداث سیلوهای با ظرفیت بالای 1000 تن انجام آزمایش مقاومت خاک امری ضروری می‌باشد، چرا که در موقع طراحی تمامی موارد ایمنی در نظر گرفته می‌شود و در زمین‌هایی که دارای استحکام بیشتری هستند فنداسیون سبک‌تری در نظر گرفته می‌شود و در صورت سست بودن خاک پروژه عملیات تحکیم بستر یا میکروپایل و یا شمع کوبی انجام می‌پذیرد.

قابل ذکر است فنداسیون سیلوهای گروه صنعتی تجهیزآوران، از نظر کلی به سه دسته سیلوهای کوچک (سر سالن)، سیلوهای کف مخروطی (ظرفیت 2 الی 100 تن) و سیلوهای بالاتر از 100 تن در انواع کف صاف و کف مخروطی طبقه‌بندی می‌شود.

در فنداسیون سیلوهای کف صاف توری‌های تهویه هوا به منظور هوادهی غلات لحاظ می‌گردد.

×