سقف سیلو

سقف سیلو

هندسه خاص سقف و محاسبات طولی سبب افزایش استحکامات سیلو می‌شود
سقف سیلو های تجهیز آوران از جنس ورق گالوانیزه به صورت پیچ و مهره‌ ای می‌باشد و با استحکام بالا توانایی تحمل وزن ناشی از نشست برف و قرار گیری انتقال دهنده های افقی و راهرو را داراست. هندسه خاص سقف و محاسبات طولی سبب افزایش استحکامات سیلو می‌شود. ضمناً نصب بسیار راحت سقف سیلو های تجهیز آوران، از نقاط قوت این مجموعه محسوب می‌ گردد.
بسته به قطر سیلو و بار ها و فشار های وارده به سقف کندو، می‌توان ساختار آن را نسبت به محیط تغییر داد. میزان شیب سقف سیلو معمولا 30 درجه طراحی می‌گردد و جهت اتصال ورق‌ ها از پیچ و مهره‌ های گالوانیزه و یا داکرومات استفاده می‌گردد. نردبان سقف، دریچه بازدید، دریچه تهویه هوا و رینگ باد سقف روی سقف نصب می‌گردند. قابل ذکر است، در سیلوهای با قطر بالاتر از 11 متر از دو رینگ باد سقف برای استحکام بیشتر استفاده می‌گردد.
×