ساپورت

ساپورت (support tower)

ساپورت‌ها به منظور تحمل فشار بار وارده بر روی راهرو ها استفاده می‌شوند

سازه از جنس گالوانیزه و به صورت پیچ و مهره ای و یا از جنس ورق فولادی به همراه رنگ آمیزی اپوکسی با توجه به نیاز کارفرما انتخاب میگردد. ساپورت‌ها به منظور تحمل فشار بار وارده بر روی راهرو ها استفاده می‌شوند.

معمولاً ساپورت‌ها بسته تناژ سیلو و ظرفیت تحمل بار به دو گونه ساپورت از بدنه سیلو و یا از زمین گرفته می‌شود.

×