رینگ باد

رینگ باد بر روی بدنه و سقف سیلو تعبیه می‌گردد

رینگ‌ باد به منظور مقاومت در برابر فشار باد، طوفان احتمالی و جلوگیری از تغییر ساختار و شکل سیلو، در قسمت بالای سیلو نصب می‌گردد. رینگ باد بر روی بدنه و سقف سیلو تعبیه می‌گردد.

×