دریچه دستی، برقی و پنوماتیک

دریچه دستی، برقی و پنوماتیک

وظیفه دریچه دستی کنترل دقیق میزان بار خروجی از سیلو می‌باشد

در انتهای سیلو به منظور جلوگیری از تخلیه به یکباره غلات قرار گرفته است. با کمک دریچه‌ها می‌توان میزان دقیق و مورد نیاز خروج بار را تنظیم کرد. دریچه‌ ها به صورت برقی و دستی قابل استفاده می‌ باشند.

اندازه دریچه برقی با توجه به محل استفاده مشخص می‌گردد.

×