درب دسترسی سیلو

درب دسترسی سیلو

جهت بازدید و بررسی سیلو می‌توان از درب روی سقف استفاده نمود

سیلوهای تجهیزآوران دارای دو نوع درب دسترسی می‌باشند: یک نوع آن روی سقف تعبیه می‌گردد و دیگری روی بدنه سیلو.

درب سیلو معمولاً روی رینگ دوم سیلو نصب می‌ گردد که با توجه به حساسیت و پوشش خطای انسانی دارای دو درب که درب اصلی به سمت داخل و دیگری به سمت بیرون باز می‌ گردد. وظیفه درب دوم، جلوگیری از نفوذ آب و عدم دسترسی افراد غیر متخصص می باشد. جنس درب ها تماما گالوانیزه می باشد.

×