توزیع کننده (چندراهی)

مورد استفاده جهت بارگیری و انتقال غلات به چند انتقال دهنده
توزیع کننده‌ ها در قسمت فوقانی و خروجی بالابر قرار می‌گیرند و به منظور بارگیری و انتقال غلات به چند انتقال دهنده مورد استفاده قرار می گیرند و جریان انتقال محصول به سمت مطلوب را اجازه می‌دهد. میزان بار انتقال یافته از هر خروجی مطابق با ظرفیت مورد نیاز قابل تنظیم است. سازه از جنس گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی است. توزیع کننده‌ ها در انواع مختلف برقی و پنوماتیک قابل تولید هستند.
×