بدنه استوانه ای سیلو

بدنه استوانه ای سیلو

نوع تعداد و عمق شیار بدنه سیلوها رابطه مستقیم با بالا بردن استحکام بدنه سیلو دارد

شامل ورق‌ های بدنه از جنس گالوانیزه و پیچ‌هایی با روکش داکرومات می‌باشند. ماهیت ورق بدنه سیلو به صورت کرکره‌ای است که سبب متمایز شدن آن از باقی سیلوهاست.

نوع، تعداد و عمق شیار بدنه سیلوها رابطه مستقیم با بالا بردن استحکام بدنه سیلو دارد. عمق شیار بدنه سیلو های تجهیز آوران 14 میلیمتر و فاصله گام ها 75 میلیمتر محاسبه شده است.

×