بالابر Z

به منظور استفاده از حداکثر فضای موجود و بارگیری به صورت افقی و عمودی

به منظور استفاده از حداکثر فضای موجود و بارگیری مواد به صورت همزمان افقی و عمودی و سپس افقی از بالابر نوع Z استفاده می‌گردد. در این نوع بالابر قاشقک‌ها بر روی زنجیر نصب می‌شوند.

از مزایای این نوع بالابر می‌توان به کاهش میزان توان مصرفی آن اشاره کرد زیرا به جای 3 الکتروموتور از یک الکتروموتور استفاده می‌گردد.

×