بادبند سیلو

یکی از مهمترین اجزا سازه سیلوهای کف مخروطی هستند
در سیلوهای کف مخروطی جهت بالابردن استحکام و پایداری سیلو در برابر نیروهای افقی ناشی از زلزله و باد از بادبند استفاده می گردد. بادبندها یکی از مهمترین اجزا سازه سیلوهای کف مخروطی هستند که به منظور اتصال بین استفنر ها (پایه ها) مورد استفاده قرار می گیردند و وظیفه تحمل بارهای جانبی را نیز برعهده دارند تا از پیچ خوردگی، خمش و برش استفنرها جلوگیری کنند. در سیلوهای شرکت تجهیزآوران، بادبندها به شکل ضربدری می باشند. هر چه قطر، ارتفاع و حجم سیلوها افزایش پیدا می کند، تعداد و متریال به کار رفته در بادبندها نیز بعد از انجام محاسبات مربوطه تغییر می کند.
×