روش های متداول ذخیره سازی غلات

روش های متداول ذخیره سازی غلات را بیشتر بشناسید

به طور کلي در الگوی بهینه اقتصادی و مکان یابی طرح ها، سه رده تشکیلاتي و کلي ذخیره سازی به شرح زیر معرفی شده است:

الف- ذخیره سازی اولیه
ب- ذخیره سازی واسط
ج- ذخیره سازی نهایی

ذخیره سازی اولیه به منظور اصلی تنظیم ورودی با نرخ گیرش طرح های ذخیره سازی صورت می گیرد. ذخیره سازی حد واسط به منظور بهبود کیفیت و ذخیره احتیاطی و تامین امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تنظیم بازار صورت می گیرد. ذخیره سازی نهایی به منظور تنظیم خروجي و تنظیم ورودی متناسب با نرخ گیرش کارخانه های آرد صورت می گیرد (این رده از نظر اقتصادی باید جزیی از خدمات کارخانه های آرد باشد)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×